Tiếp tục với các mẫu thiết kế văn phòng theo phong cách hiện đại của các KTS ALINE  là thiết kế văn phòng ONE ONE DX. Dưới đây là các hình ảnh của thiết kế, mời các bạn thưởng thức tác phẩm thiết kế của ALINE!

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG ONE ONE DX

1. THÔNG TIN

  • DIỆN TÍCH : 430 M2
  • NỘI DUNG: Thiết kế tổng thể văn phòng theo phong cách hiện đại

2. HÌNH ẢNH THIẾT KẾ VĂN PHÒNG ONE ONE DX

Khu lễ tân

Thiết kế văn phòng ONE ONE DX

Thiết kế văn phòng ONE ONE DX

Khu làm việc của nhân viên

Thiết kế văn phòng ONE ONE DX  4

Phòng hội thảo

văn phòng ONE ONE DX

Phòng họp

Thiết kế văn phòng ONE ONE DX

8

Phòng kế toán

văn phòng ONE ONE DX

Khu pantry

Thiết kế văn phòng ONE ONE DX

Phòng Giám đốc

Thiết kế văn phòng ONE ONE DX

Phòng Leader

Thiết kế văn phòng ONE ONE DX