Dự án KIRIN CAPITAL là công trình mới kế tiếp các công trình thiết kế nội thất văn phòng trước đó của ALINE. Mỗi công trình, các KTS của ALINE  sẽ có những lối thiết kế khác nhau từ đó tạo ra những nét độc đáo khác nhau của các văn phòng làm việc.

THIẾT KẾ VĂN PHÒNG KIRIN CAPITAL

THÔNG TIN DỰ ÁN

  1. CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY KIRIN CAPITAL
  2. DIỆN TÍCH: 400 M2
  3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC: thiết kế tổng thể nội thất văn phòng

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ VĂN PHÒNG KIRIN CAPITAL

KHU LỄ TÂN

thiết kế văn phòng KIRIN CAPITAL

tHIẾT KẾ VĂN PHÒNG KIRIN CAPITAL

KHU LÀM VIỆC CHUNG

z3673645962150 16889c95e73a00d5ad0501e0ae3a2346

z3673646256972 c0757b742be33a0eca4c2f3a9f59f5e6

z3673646273613 9a21a9bcffc35afb6f0144c4f9fc206a

PHÒNG HỌP HỘI ĐỒNG

z3673646316772 fd24921ca2cde8929376de560ea1b209

z3673646349990 8da1e0802c4997537b28d783fcc033d3

CÁC PHÒNG BAN KHÁC

z3673646072383 f72a4e9c7d79280a8bc232b64293e258

z3673646106449 04ebf6d7334c8d63431d7da117ad91f9

z3673646239211 5c1b075e66e7fe7dbe3764ba7e2f406e

z3673646190933 caf1313125354ea20c15f8623e3698ba

z3673645962167 08ba50fa85eabd8c45f9c958d99ce7b7

z3673645962147 ed9278c57cf6642b0ece0846b7904e63

z3673645983676 622e924b8bc072f822b33d4e969fc984