GIỚI THIỆU VỀ ALINE

QUOTE APPLICATION PROCESS
QUY TRÌNH NHẬN THÔNG TIN VÀ BÁO GIÁ
Thiết kế nội thất - Aline.vn
Nhận yêu cầu
Báo giá của khách hàng
Thiết kế nội thất - Aline.vn
Tư vấn khách
Qua điện thoại để xác nhận
Thiết kế nội thất - Aline.vn
Lọc thông tin
Từ các yêu cầu của khách
Thiết kế nội thất - Aline.vn
Xác nhận thông tin
Cuối cùng với khách hàng
Thiết kế nội thất - Aline.vn
Gửi báo giá
Chính xác cho khách hàng
Thiết kế nội thất - Aline.vn
Hoán tất hợp đồng
Tổng hợp các giấy tờ
Thiết kế nội thất - Aline.vn
Triển khai
Thực hiện dự án
Tư vấn thiết kế nội thất chi tiết,
kỹ càng, tỉ mỉ, báo giá concept miễn phí
ALINE SPECIAL
ĐIỀU ĐẶC BIỆT TẠI ALINE
CHI TIẾT, KỸ CÀNG, TỈ MỈ
Nếu khách hàng có thời gian chúng tôi cho khách hàng thăm qua các công trình thực tế đang thi công luôn ở tại công trình
TIẾT KIỆM CHI PHÍ
Chúng tôi đưa ra giải pháp tư vấn về khách hàng để làm sao giảm thiểu chi phí sản xuất dẫn đến lãng phí không cần thiết...
DỰ TOÁN CHẶT CHẼ
Aline có hồ sơ thiết kế rõ ràng phục lục chi tiết, có trách nhiệm, dự tính chính xác, ngày giờ đúng lịch, coi trọng uy tín...
THIẾT KẾ THIẾT THỰC
Chúng tôi đưa ra giải pháp tư vấn về khách hàng để làm sao giảm thiểu chi phí sản xuất dẫn đến lãng phí không cần thiết...
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Bạn đang băn khoăn về việc lựa chọn mặt bằng và không gian cho văn phòng mới ? Hãy liên hệ với chúng tôi để được nhận tư vấn kịp thời.
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN