Hình ảnh thiết kế văn phòng Vinaconex 7

Khu vực lễ tân
Khu vực lễ tân
Khu vực tiếp khách
Khu vực tiếp khách
Phòng lãnh đạo
Phòng lãnh đạo
Phòng giám đốc
Phòng giám đốc
Phòng lãnh đạo
Phòng lãnh đạo
Phòng họp
Phòng họp

Hình ảnh thiết kế văn phòng Vinaconex 7