Khu vực giao dịch
Khu vực giao dịch
Phối cảnh Khu vực giao dịch
Phối cảnh Khu vực giao dịch
Khu vực khách chờ
Khu vực khách chờ
Khu vực khách chờ
Khu vực khách chờ

Thiết kế văn phòng Vietinbank 1