Thiết kế văn phòng Startup Mine Mile
Thiết kế văn phòng Startup Mine Mile
Khu vực tiếp khách
Khu vực tiếp khách
Góc nghỉ ngơi sáng tạo
Góc nghỉ ngơi sáng tạo
Khu vực làm việc
Khu vực làm việc
Phòng làm việc
Phòng làm việc
Phòng giám đốc
Phòng giám đốc
Phòng họp
Phòng họp
Khu làm việc
Khu làm việc