Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited

Đánh giá của bạn
Chủ đầu tư:
Được thiết kế và thi công với Công ty:

Aline Việt Nam

  • Địa chỉ: Tầng 5, Số 239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • CD/Fax: (84-04) 3974.6810 - 0966 375 988
  • Hotline: 0966 375 988

Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 1
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 2
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 3
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 4
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 5
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 6
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 7
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 8
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 9
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 10
Thiết kế văn phòng ICTIG Company Limited 11

 

Hình ảnh nhà xưởng