Hình ảnh Thiết kế văn phòng EVN Thừa Thiên Huế

Khu vực phòng chờ và hình ảnh logo Evn
Khu vực phòng chờ và hình ảnh logo Evn
Sảnh lễ tân
Sảnh lễ tân
Tổng thể khu vực làm việc
Tổng thể khu vực làm việc

Thiết kế văn phòng EVN Thừa Thiên Huế 1 Thiết kế văn phòng EVN Thừa Thiên Huế 2 Thiết kế văn phòng EVN Thừa Thiên Huế 3 Thiết kế văn phòng EVN Thừa Thiên Huế 4

Hình ảnh Thiết kế văn phòng EVN Thừa Thiên Huế