Thiết kế nội thất phòng ăn
Thiết kế nội thất phòng ăn
Khu vực cầu thàng và tủ đựng giầy dép, quần áo, tiện ích
Khu vực cầu thàng và tủ đựng giầy dép, quần áo, tiện ích
Phòng khách với đèn trùm và sofa đẹp
Phòng khách với đèn trùm và sofa đẹp
Góc nhìn phòng bếp và khu ăn uống
Góc nhìn phòng bếp và khu ăn uống
Phòng khách
Phòng khách
Phòng bếp với hệ tủ treo
Phòng bếp với hệ tủ treo
Nhìn từ lối cửa chính vào
Nhìn từ lối cửa chính vào
Nhìn tổng thể tầng 1
Nhìn tổng thể tầng 1