ALINE GROUP TƯ VẤN GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây dựng, ngoài việc lựa chọn được một đơn vị thiết kế kiến trúc giỏi, một đơn vị thi công tốt thì bên cạnh đó không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan trọng của đơn vị tư vấn giám sát dự án.

Tư vấn giám sát bao gồm những hoạt động sau:

 • Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ hay chưa;
 • Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng những điều khoản trên hợp đồng;
 • Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng
 • Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;

Phạm vi công việc tư vấn giám sát sẽ bao gồm:

 • Giám sát chất lượng thi công công trình.
 • Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao động.
 • Giám sát tiến độ thực hiện công việc.
 • Giám sát và thử nghiệm chất lượng vật liệu xây dựng.
 • Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công.
 • Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.
 • Xác nhận bản vẽ hoàn công công trình.

Chất lượng và tiến độ của một công trình có liên quan đến đơn vị tư vấn giám sát. Là phải có năng lực giỏi, có đạo đức thì công trình có chất lượng và ngược lại. Chính vì thế, để trở thành một tư vấn giám sát không là điều đơn giản.

Tiêu chí cho tư vấn giám sát của ALINE GROUP là “Làm việc chính trực và có trách nhiệm nghề nghiệp cao”. Đây là giá trị cốt lõi đem đến chất lượng cho công trình xây dựng.

Không chỉ giám sát đúng thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng, Tư vấn giám sát ALINE GROUP còn hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu trong vấn đề tư vấn giải pháp thích hợp nhất để giải quyết các vấn đề tại công trường. Aline luôn đề cao tính chính trực và tinh thần trách nhiệm trong quá trình xử lý các vấn đề của công trường xây dựng.

Các dự án giám sát thi công xây dựng Aline Group đã đảm nhận